Répondre à l'annonce de mohea
721898
Free
Descriptif Annonce

MALO TE KATAKI,

E FAGONOGONO ATU ETE MAKETI "le petit marché Gourmand" AE I LIKU, FETAFAI MOTE FALE SULIE "PAS à PAS", KOTE MAKETI KUA TOE AVAHI ATU O KAMATA ATU ITE AHO 12 O NOVEPELI 2022, KOTE MAKETI AENI E AVA MAHANI ATU ITE MOEAKI FULI MAITE HOLA 06H00 KITE 12H00 (FETAPA)!

FKA AMU TE LOTO EKE FIA FKA LAKA MAI O VAKAI HAU FUAI AKAU MATA PE KO HAU SLATA IKA MOO FKA HIFO AKI TE KII KAFE UHU.

KOTE MOEAKI 12/11/2022 KOENI TONA U MEA KAI

SALATA IKA (tipolo pe'e hua niu)

FUAI AKAU MATA: LEOSI MOMOHO, LEOSI MUMUI, SIAINA, SUTUMA, FOI SELE, FOI NIU, NIU MATU'U,...

MAGISI FKA PAPALAGI PEE UVEA: ROQUETTES, AUBERGINES, LAU TALO, HUA NIU...

KO IHI ATU KII MEA KAI: ACHARDS LEGUMES, KOFITULA LEOSI KULA/GINGEMBRE, POE LEOSI, chip's mei ...

fka malo lahi atu kitau fia fka laka ite pasina aeni, ke manu'ia te vaha'a kia tatou tatau

MALO TE OFA

Cette annonce a été vue 25 fois.